Geodetske podloge za projektiranje

Prilikom izgradnje svakog objekta, jedan od bitnijih uvjeta za kvalitetno i točno projektiranje toga projekta, je i kvalitetna geodetska podloga, na osnovu koje se izrađuje projekt. Osnova prikaza je visinska snimka terena, kako bi se moglo naći najjednostavnije i najisplativije projektno rješenje zadanog projekta. Prilikom izgradnje trase ili nekog objekta rade se uzdužni profil (vertikalni prikaz osi trase), te poprečni profili u širini od 30 – 300 m od osi trase.

Nakon snimanja izrađuje se pregledna karta najčešće u mjerilu 1:1000 ili 1:2000, te se po potrebi računaju i količine (zemljanih, betonskih) radova prilikom izgradnje projekta.

Za potrebe projektiranja izrađuju se geodetske podloge različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema zahtjevima projektanata. Osim geodetskog snimanja za potrebe projektiranja iz nadležnih institucija i katastarskih ureda prikupljaju se podaci o tehničkim instalacijama (infrastrukturi) i katastarskim međama na predmetnom području.