Geodetske podloge za projektiranje

Prilikom izgradnje svakog objekta, jedan od bitnijih uvjeta za kvalitetno i točno projektiranje toga projekta, je i kvalitetna geodetska podloga, na osnovu koje se izrađuje projekt. Osnova prikaza je visinska snimka terena, kako bi se mogao isprojektirati najjednostavnije, a uglavnom najčešće i najisplativije, projektno rješenje zadanog projekta. Prilikom izgradnje trase ili nekog objekta rade se uzdužni profil – zapravo vertikalni prikaz osi trase, te poprečni profili u širini od 30 – 300 m od osi trase. Nakon snimanja izrađuje se pregledna karta najčešće u mjerilu 1:1000 ili 1:2000, te je isto tako moguće izračunati količine (zemljanih, betonskih) radova prilikom izgradnje projekta.