Geodetski radovi prilikom izgradnje mostova

Za potrebe projekta mosta treba imati na raspolaganju geodetske podloge različitih mjerila. Pripremni geodetski radovi za gradnju mosta obuhvaćaju izradu posebnih geodetskih podloga i hidrometrijska mjerenja za potrebe glavnog projekta te iskolčenje upornjaka i stupova. Za vrijeme izgradnje mosta treba provoditi različita iskolčenja djelova mosta, kontrolna mjerenja, a nakon izgradnje izmjeru stvarnog stanja (situacije) izgrađenog objekta (za potrebe tehničkog pregleda).

Za potrebe izgradnje mosta uspostavlja se posebna geodetska mreža (osnova). Ta osnova služi za iskolčenje donjeg ustroja mosta, kontrole tijekom gradnje te za mjerenje pomaka i deformacija tijekom izgradnje i eksplotacije objekta.