Geodetski radovi prilikom izgradnje mostova

Za potrebe projekta mosta poželjno je imati geodetske podloge različitih mjerila. Pripremni geodetski radovi za gradnju mosta obuhvaćaju izradu podloga za projektiranje i hidrometrijska mjerenja za potrebe glavnog projekta te iskolčenje upornjaka i stupova. Prilikom izgradnje mosta provode se iskolčenja različitih djelova mosta te kontrolna mjerenja. Nakon izgradnje slijedi izmjera stvarnog stanja (situacije) izgrađenog objekta (za potrebe tehničkog pregleda).

Za potrebe izgradnje mosta uspostavlja se posebna geodetska mreža (osnova). Ta osnova služi za iskolčenje donjeg ustroja mosta, kontrole tijekom gradnje te za mjerenje pomaka i deformacija tijekom izgradnje i eksplotacije objekta.