Geodetski radovi prilikom izgradnje objekta

Geodetski radovi prilikom izgradnje objekta uključujuću prijenos svih projektiranih veličina sa projekta na teren, kontrolu izvedenog stanja u položajnom i visinskom smislu.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte