Iskolčenje osi objekta

Prenošenje na planu projektiranih objekata na teren, ili geodetskim rječnikom rečeno, njihovo iskolčenje, sastavni je dio geodetske prakse. Pri tome se treba projektirani objekt – zgradu, trasu željeznice, ceste, kanala itd. – prenijeti na teren u horizontalnom smislu, tj. situaciji i u vertikalnom smislu.

Prije početka gradnje treba izraditi Elaborat iskolčenja – dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.