Lasersko skeniranje

Iza sebe imamo niz uspješno završenih projekata gdje smo koristili lasersko terestričko skeniranje kao jednu od tehnika snimanja. Zajedno sa GEODATA GRUPOM razvijen je sustav skeniranja iz automobila koji ubrzava proces samog skeniranja, te vlastiti softver za obradu podataka laserskog skeniranja “DEDALOS”.

3D terestričko lasersko skeniranje je postupak detaljne izmjere sve do gustoće od 1 cm, odnosno snimanja objekata i terena korištenjem posebnog preciznog uređaja – 3D terestričkog laserskog skenera, koji velikom brzinom šalje lasersku zraku prema objektu, te mjeri njihovu refleksiju od objekta. Skeniranjem se dobiva veliki broj precizno određenih prostornih točaka koje čine takozvani “oblak točaka” (point cloud).

Digitalnom obradom “oblaka točaka” mogu se dobiti različiti proizvodi, kao što su jednostavnije ili složenije animacije, vektorski 3D modeli objekata, digitalni ortofoto prikazi fasada, 2D nacrti fasada, tlocrti, presjeci i slično. Kombinacijom više snimanja u odgovarajućim vremenskim razmacima mogu se odrediti količine iskopa i nasipanja, slijeganje terena i objekata, odstupanje od projekta i slično.

Velika iskoristivost podataka skeniranja dovela je do široke upotrebe u arhitekturi, topografiji, rudarstvu, graditeljstvu, strojarstvu, arheologiji, forenzici, filmskoj industriji i drugdje.

Programska rješenja

Programski paket Dedalos

Geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za lasersko skeniranje

Sustavi

Orthos terestrički laserski skeneri

Motorni laserski sustav

Hardverska rješenja

Geodata sustav skenera

Laserski skener postavljen na vozilu kako bi se ubrzalo skeniranje

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte