Praćenje pomaka i deformacija prilikom gradnje objekta

Pomaci i deformacije nastaju zbog vanjskih i unutarnjih utjecaja kao što su sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki utjecaji, promjena u visini talne (podzemne) vode, statička i dinamička opterečenja objekata, a očituju se u obliku progiba, nagiba, zaokreta, iskrivljenja građevine, a moguća su i oštečenja u obliku pukotina, pa i lomova.

Ispitivanje konstrukcije ili objekta u obliku mjerenja pomaka i deformacija je određivanje promjene položaja i oblika objekta, s obzirom na okolinu, u zavisnosti od vremena.

Osnovni pokazatelji za interpretaciju rezultata mjerenja su karakter, smjer i veličina pomaka i deformacija. Dijelimo ih prema karakteru na ravnomjerne i neravnomjerne pomake te elastične i plastične deformacije, prema promjeni smjera na horizontalne i vertikalne a prema veličini na neopasne, tolerantne, ozbiljne i kritične.

GEODATA PROJEKT raspolaže vlastitim softverskih i hardverskim rješenjima – georobotima, sustavom koji neprekidno mjeri pomake zadanih točaka, ovisno samo o vremenskom intervalu koji je zadan sustavu.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Motorni laserski sustav

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte