Praćenje pomaka i deformacija

Pomaci i deformacije nastaju zbog vanjskih i unutarnjih utjecaja kao što su sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki utjecaji, promjena u visini talne (podzemne) vode, statička i dinamička opterećenja objekata, a očituju se u obliku progiba, nagiba, zaokreta, iskrivljenja građevine, a moguća su i oštećenja u obliku pukotina i lomova.

Ispitivanje konstrukcije ili objekta u obliku mjerenja pomaka i deformacija je određivanje promjene položaja i oblika objekta, s obzirom na okolinu, u zavisnosti od vremena.

Osnovni pokazatelji za interpretaciju rezultata mjerenja su karakter, smjer i veličina pomaka i deformacija. Dijelimo ih prema karakteru na ravnomjerne i neravnomjerne pomake te elastične i plastične deformacije, prema promjeni smjera na horizontalne i vertikalne te prema veličini na neopasne, tolerantne, ozbiljne i kritične.

Uz tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom iskustva na nacionalnim i međunarodnim projektima, GEODATA PROJEKT raspolaže i modernom opremom te vlastitim softverskim i hardverskim rješenjima za praćenje i računanje pomaka i deformacija.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Motorni laserski sustav

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke objekta

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte