Uspostava geodetske osnove

Uspostava mreže stalnih geodetskih točaka sa nekom zadanom točnošću je osnovni preduvjet uspješnog izvršenja svakoga građevinskog projekta. Pouzdanost i točnost mreže stalnih geodetskih točaka garancija su da će građevinski projekt uspješno biti izvršen na samome terenu. GEODATA PROJEKT d.o.o. ima potrebne ljude, iskustvo dobiveno na više međunarodnih projekata i instrumentarij za pouzdanu, preciznu i točnu uspostavu mreža stalnih geodetskih točaka.

Software

Eupalinos

Modularno dizajnirani geodetski program za kontrolu i izjednačenje mreža stalnih točaka geodetske osnove

Servisi

Žiroskopska mjerenja koristeći Gyromat 2000/3000

Određivanje azimuta prilikom uspostave mreža

Izmjera i kontrola mreža stalnih točaka

Svi radovi prilikom uspostave te kontrolna mjerenja mreže stalnih geodetskih točaka