Katastar

Odjel za katastar je GEODATA PROJEKT osnovala 2008. godine kako bi upotpunila svoju ponudu geodetskih usluga koje nudimo našim partnerima. GEODATA PROJEKT ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 9. stavka 2. točka:1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. I 28. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti , ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG), i svu potrebnu opremu za kvalitetno obavljanje geodetskih usluga.

Glavne djelatnosti ovog odjela su svi geodetski poslovi vezani uz katastar i zemljišnu knjigu, bez obzira na veličinu klijenta ili lokaciju u Hrvatskoj. Ako ne možete naći u popisu usluga uslugu koja vas zanima ili imate kakvo dodatno pitanje slobodno nam se obratite telefonom, e-mailom ili dođite osobno do našeg ureda, jer komunikacija sa investitorom je jedna od naših snaga i naših prednosti.