Katastar

Više od 10 godina svojim partnerima i klijentima pružamo usluge svih geodetskih poslova vezanih uz katastar i zemljišnu knjigu.

Naš tim, sačinjen od 12 ovlaštenih inženjera geodezije, te 15 ostalih geodetskih stručnjaka s jednakim trudom i naporom pristupa svakom klijentu, bez obzira na veličinu projekta ili lokaciju u Hrvatskoj.

Neke od usluga koje nudimo su izrada geodetskih elaborata (Geodetski projekt, geod. situacijski nacrt stvarnog stanja, parcelacijski elaborat, upis javnih i nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišne knjige, geodetsko snimanje vodova te izrada geodetskog elaborata infrastrukture (vodova), identifikacija kat. čestica, iskolčenje, obnova međa, geodetsko vještačenje i dr.)  

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi navedenih usluga ili usluga koju niste mogli pronaći na našem popisu slobodno nam se obratite telefonom, e-mailom ili osobno dođite do našeg ureda, gdje će netko od naših stručnjaka preuzeti brigu o Vama.

Za obavljanje svih navedenih poslova GEODATA PROJEKT ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 9. stavka 2. točka: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. I 28. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG), i svu potrebnu modernu opremu za kvalitetno obavljanje geodetskih usluga.