Elaborat iskolčenja

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.

Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

  • rješenje o uvjetima građenja – objekti do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara.
  • pravomoćna građevinska (lokacijska) dozvola
  • glavni projekt na uvid (arhitektonski projekt)