Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja poznat kao geodetska situacija je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere. Izrađujemo geodetske situacije u svrhu ishođenja uvjerenja o uporabi građevine te za legalizaciju objekata. Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti.