Identifikacija katastarske čestice

Kako bi se utvrdilo jesu li podaci o čestici usklađeni potrebno je napraviti identifikaciju čestice u katastru sa onom u zemljišnoj knjizi. Identifikacija katastarske čestice je ustanovljavanje katastarske oznake nekretnine, odnosno njenog položaja prema njenoj katastarskoj oznaci uz korištenje katastarskog plana.

Najčešće se obavlja u slijedeće svrhe:

  • kupnja i prodaja nekretnine
  • ostavinske diobe
  • diobe obiteljske imovine
  • dobivanje hipotekarnog kredita

Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta.