Iskolčenje objekta i elaborat iskolčenja

Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren. Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji. Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto. Izbjegavanje iskolčenja objekta i nepoznavanje točnih međa često rezultira krivim položajem objekta na parceli ili dijelu susjedne parcele, što često vodi u dugotrajne i skupe sudske sporove i nesuglasica sa vlasnicima susjednih čestica.

Nakon iskolčenja objekta radi se elaborat iskolčenja.

Elaborat iskolčenja sastavni je dio dokumentacije na gradilištu potreban je zbog prijavljuje početak ili nastavak gradnje građevinskoj inspekciji. Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način na koji su stabilizirane točke planirane građevine. Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

  • rješenje o uvjetima građenja – objekti do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara.
  • pravomoćna građevinska (lokacijska) dozvola
  • glavni projekt na uvid (arhitektonski projekt)