Obnova međe

Usluga obnavljanja međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podloga, pruža se u slijedeće svrhe:

  • kupnje/prodaje nekretnina
  • utvrđivanje povrede vlasništva
  • naknade štete nekretnine

Kako bi se pristupilo obnovi međne linije potrebno je slijedeće:

  • kopija katastarskog plana
  • obavijestiti vlasnike i posjednike susjednih katastarskih čestica i u dogovoru sa njima obilježiti međne linije koje su poznate

Nakon toga slijedi geodetska izmjera, obrada podataka u uredu te iskolčenje međne linije u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.