Obnova međe

Pružamo geodetske usluge obnavljanja međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podloga, a u sljedeće svrhe:

  • kupnje/prodaje nekretnina
  • utvrđivanje povrede vlasništva
  • naknade štete nekretnine

Za iskolčenje međnih linija potrebno je:

  • kopija katastarskog plana
  • obavijestiti susjede okolnih katastarskih čestica i u dogovoru sa njima obilježiti međne linije koje su poznate

Nakon toga slijedi geodetska izmjera te obrada podataka u uredu. Zatim se iskolčavaju međne linije u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.