Parcelacije građevinskog zemljišta

Unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Namjena parcelacije zemljišta:

  • formiranje građevinske čestice
  • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
  • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
  • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
  • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

Dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta:

  • kopija katastarskog plana
  • posjedovni list
  • zemljišnoknjižni izvadak
  • dozvola ili suglasnost za parcelaciju
Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.