Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Uzrok neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.

Za upis objekta u katastar i gruntovnicu potrebni su ovi dokumenti:

  • kopija katastarskog plana
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • posjedovni list
  • akt kao dokaz o legalnosti objekta