Odjel za geotehniku

Urbani projekti se povezuju sa geotehničkim izazovima uzrokovanim tipično lošim geološkim uvjetima, malim nadslojima te izgrađenim objektima u zoni utjecaja gradnje. Za uspješno upravljanje i kontrolu svih geotehničkih izazova, rano otkrivanje i upozoravanje na svako nepredviđeno ponašanje geotehničkih objekata (pomaci na objektu u izgradnji, ponašanje okolnog terena i svih građevina u zoni utjecaja) je obavezno.

To je moguće postići jedino instalacijom različitih geotehničkih instrumenata, mjerne baze podataka sposobne prikupljati podatke iz svih geotehničkih instrumenata u stvarnom vremenu, i korištenje prikupljenih podataka za vizualizaciju, kontrolu i alarmiranje. To znači konstantno i sistematsko prikupljanje podataka, procesiranje i analizu mjernih podataka i ostalih informacija.

Geodata projekt d.o.o. zajedno sa matičnom firmom Geodata ZT nudi geotehničke instrumente, programsku podršku za obradu i vizualizaciju podataka te baze podataka koje prikupljaju, vizualiziraju i alarmiraju u stvarnom vremenu.