Crackmetri

 

 Crack-metri su jednostavni, visokoprecizni instrumenti koji mogu biti vrlo korisni za rano otkrivanje pomaka kliznog tijela. Zasnivaju se na mjerenju pomaka na površini između dvije točke koje su se počele odvajati.

Crackmetar se koristi za mjerenje promjene širine na spojevima i na pukotinama betonskih konstrukcija i stijena. Mjerenja se očitavaju u dva ili tri položaja. Dijele se na uređaje sa manualnim očitanjem i na uređaje sa automatskim očitanjem promjena.

Tipične primjene crackmetra uključuju:

 

  • Praćenje ranih neočekivanih pomaka spojeva radi pružanja informacija o eventualnim poteškoćama u izvedbi
  • Praćenje pomaka spojeva i pukotina na objektima koje se nalaze u blizini građevinskih aktivnosti
  • Praćenje poaka pukotina na objektima koji su iskusili seizmološku aktivnost

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

3D Crackmeter

3d crack metar, jednostavna instalacija sa mogućnosti automatskog očitanja