Crackmetri

Crackmetrom se mjere promjene širie promjene na spojevima i na pukotinama. Dijele se na uređaje sa manualnim očitanjem i na uređaje sa automatskim očitajnjem promjena. Mjerenja se očitavaju u dva ili tri položaja, i koriste se sve više u monitoringu kao jednostavni i visokoprecizni uređaj za očitanje.

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

3D Crackmeter

3d crack metar, jednostavna instalacija sa mogućnosti automatskog očitanja