Ekstenziometri

Ekstenziometar služi za precizno mjerenje aksijalnih deformacija u bušotini.

Sastoji se od referentne glave i jedne ili više usidrene točke u bušotini od kojih je svaka postavljeno na poznatu dubinu, a s referentnom glavom povezana je s krutom ili fleksibilnom šipkom koja se nalazi unutar fleksibilne cijevi.

Mjere se relativni pomaci između jedne ili više u bušotini usidrenih točaka i mjerne referentne glave postavljene na otvoru bušotine. Očitavanja se dobivaju na referentnoj glavi mjerenjem udaljenosti između vrha (bližeg kraja) štapa i referentne površine (usidrene točke).

Kako se tlo ili stijena deformiraju, udaljenost između usidrenih točaka u bušotini I referentne glave se mijenja, kao i udaljenost između pojedinih usidrenih točaka. Veličina, raspodjela i brzina deformacije mogu se točno mjeriti u referentnoj glavi.

Ovisno o zahtjevima projekta i željenoj frekvenciji, mjerenja se mogu očitavati ručno ili automatski pomoću električnog čitača koji omogućuje real time prijenos podataka u softver gdje je moguće vizualizirati očitanja te ubaciti alarme na temelju pomaka ili brzine promjene pomaka.

Instrumenti za mjerenje pomaka pukotina rade načelno na istom principu kao i ekstenziometar sa kraćom mjernom bazom. Kod odgovarajuće konstrukcije mogu se mjeriti pomaci kod pukotina u sva tri prostorna smjera. Također se mogu koristiti za nadgledanje bočnog pomicanja zida ili građevine.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

Štapni ekstenziometar

Robustan i jednostavan za instaliranje ekstenziometar za manualno i automatsko prikupljanje podataka

Fizurometar

Robustan mjerni uređaj za mjerenje pomaka pukotina

3D mjerenje rascjepa

Kompaktni mjerni uređaj za opažanje pukotina