Ekstenziometri

Ekstenziometar služi za mjerenje aksijalnih deformacija u jednoj bušotini. Pri tome se mjere relativni pomaci između jedne ili više u bušotini usidrenih točaka i mjerne glave postavljene na otvoru bušotine. Uz to postoje još različiti tipovi sondnih ekstenziometara, koji doduše mogu pokazati veći broj mjernih točaka u jednoj bušotini, ali za razliku od ekstenziometara nisu prikladni za automatsko prikupljanje podataka.

Instrumenti za mjerenje pomaka pukotina rade načelno na istom principu kao i ekstenziometar sa kraćom mjernom bazom. Kod odgovarajuće konstrukcije mogu se mjeriti pomaci kod pukotina u sva tri prostorna smjera.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

Štapni ekstenziometar

Robustan i jednostavan za instaliranje ekstenziometar za manualno i automatsko prikupljanje podataka

Fizurometar

Robustan mjerni uređaj za mjerenje pomaka pukotina

3D mjerenje rascjepa

Kompaktni mjerni uređaj za opažanje pukotina