In – place inklinometri

In-place inklinometri se ugrađuju u situacijama, kada upotreba standardnih inklinometara zahtijeva previše vremena i tamo gdje je potrebno ostvariti inklinometrom stalni monitoring u realnom vremenu. Kod ugrađenih inklinometara sonde su opremljene senzorima i ugrađuju se na dubine na kojima se očekuje pojava klizanja.

In-place inklinometarski sustav se sastoji od serijski spojenih sensora, spojenih jedan za drugoga, izgledaju kao lanac, koji je kompletno ugrađen unutar cijevi za inklinometre. Izmjereni nagib pojedinog sensora se množi sa pripadajućom duljinom senzora.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

In-place inklinometar