Inklinometri

Inklinometri imaju široku upotrebu u civilnom i geotehničkom inženjerstvu te se koriste za praćenje pomaka tla i deformacija. Inklinometar je geotehnički uređaj koji se koristi za mjerenje veličine kuta nagiba ili deformacije bilo koje structure.

Osnovne zadaće inklinometra su:

praćenje nagiba površina i kliznih ploha
praćenje podzemnih lateralnih gibanja, nagiba unutar naselja, brana, nasipa, otvorenih jama itd.
praćenje otklona dijafragmi, pilota, potpornih zidova i drugih različitih konstrukcija
Mjerenje horizontalnih pomaka tla u vertikalno postavljenom inklinometru zasniva se na mjerenju relativnih kutova zaokreta u tlo ugrađenih PVC cijevi.

Integriranjem kutova zaokreta dobivaju se pomaci inklinometarske cijevi. Prvo mjerenje uzima se kao referentno mjerenje a svako sljedeće mjerenje predstavlja horizontalne pomake tla.

Mjerenja se provode u predviđenim inklinometrijskim cijevima (kućištima) na svakih 0.5m

Iz poznate duljine mjerne baze i izmjerenog kuta moguće je odrediti horizontalni pomak po dubini (vertikalni inklinometar) ili vertikalni pomak slijeganje/izdizanje (horizontalni inklinometar)

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka