Inklinometri

Inklinometri imaju široku upotrebu u civilnom i geotehničkom inženjerstvu te se koristeh za praćenje pomaka tla i deformacija.

Osnovne zadaće inklinometra su:

praćenje nagiba površina i kliznih ploha

praćenje podzemnih lateralnih gibanja, nagiba unutar naselja, brana, nasipa, otvorenih jama itd.

praćenje otklona dijafragmi, pilota, potpornih zidova i drugih različitih konstrukcija

Mjerenje horizontalnih pomaka tla u vertikalno postavljenom inklinometru zasniva se na mjerenju relativnih kutova zaokreta u tlo ugrađenih PVC cijevi.

Integriranjem kutova zaokreta dobivaju se pomaci inklinometarske cijevi. Prvo mjerenje uzima se kao referentno mjerenje a svako sljedeće mjerenje predstavlja horizontalne pomake tla.

Mjerenja se provode u predviđenim inklinometrijskim cijevima (kućištima) s vodilicama za sondu.

Zbog dva para vodilica mjerenje se može izvoditi u dva međusobno okomita smjera.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka