Mjerenje temperature

Mjerenja temperature su uglavnom sastavni dio sustava za određivanje mjernih veličina koje podliježu utjecaju temperature. Rezultati mjerenja temperature se koriste za kompenzaciju.

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Hardware

Temperaturni senzor Pt 100

Senzor otpora za mjerenja temperature