Piezometri

Postoje brojne metode za mjerenje nivoa vode u bušotinama. One sežu od jednostavnih mjerenja u otvorenim okomitim bušotinama pomoću kabla, preko različitih sustava koji koriste piezometre.

Za mjerenje pornih tlakova ugrađuju se piezometri koji imaju zonu zahvata u točno određenim dubinama. Idealno je zonu zahvata koncentrirati na dubine na kojima se bitno mijenja propusnost i u zoni očekivanih dubina klizanja.

Nivoi vode u piezometrima očitavaju se u unaprijed definiranim intervalima ili po potrebi (nakon perioda značajnih oborina, otapanja snijega i slično). U upotrebi su dvocijevni hidraulički, pneumatski, s vibrirajućom žicom i električni piezometri. Ako treba mjeriti tlak na raznim dubinama, umjesto ugradnje pojedinačnih piezometara u više bušotina mogu se ugrađivati dvostruki ili trostruki cijevni i višestruki električni piezometri u jednu bušotinu. Cijevni piezometri mogu se iskoristiti i za približno određivanje dubine klizanja mjerenjem dubine prohodnosti šipkom. Naime, ako su piezometri dovoljno duboki, ugrađene cijevi zbog aktivnosti klizišta mogu postati neprohodne na dubini klizanja.

Piezometar
Piezometar

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka