Piezometri

Postoje brojne metode za mjerenje nivoa vode u bušotinama. One sežu od jednostavnih mjerenja u otvorenim okomitim bušotinama pomoću kabla, preko različitih sustava koji koriste piezometre.

Za mjerenje pornih tlakova ugrađuju se piezometri koji imaju zonu zahvata u točno određenim dubinama. Idealno je zonu zahvata koncentrirati na dubine na kojima se bitno mijenja propusnost i u zoni očekivanih dubina klizanja.

Pieozmetarski nivo je nivo vodenog stupca koji odgovara tlaku porne vode.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka