Tiltmetri

Tiltmetar je uređaj za precizno mjerenje mjerenje nagiba ili kuta u odnosu na horizontalnu ili vertikalnu ravninu. Razlika očitanog rezultata između dva mjerenja predstavlja zaokret nosača izražen u mm/m.

Sastoji se od jednoosnog ili dvoosnog senzora instaliranog u zatvorenom kućištu, otpornom na vremenske nepogode.

Najčešće se koristi za praćenje pomaka i deformacija građevina i potpornih zidova, ali su pogodni i za ostale primjene gdje je potrebno mjerenje nagiba (npr. analiza nosivosti mosta ili brane pod opterećenjem).

Tiltmetri se dijele na ugradbene i prijenosne. Ovisno o modelu tiltmetra, izlaz može biti analogni istosmjerni signal ili digitalni izlaz.

Tiltmetar
Tiltmetar

Prijenosni tiltmetri se koriste za mjerenja u jednoj ili dvije ravine okomite na površinu osnovne ploče mjerenja te je jedan od osnovnih uvjeta njihovog korištenja ponovljivost položaja tiltmetra na referentnoj ploči pričvršćenoj na površinu koja se nadgleda. On sadrži demontažni senzor i dizajniran je za aplikacije na kojima treba promatrati veliki broj mjernih točaka.

Ovisno o zahtjevima projekta i željenoj frekvenciji, mjerenja se mogu očitavati ručno ili automatski pomoću električnog čitača koji omogućuje real time prijenos podataka u softver gdje je moguće vizualizirati očitanja te ubaciti alarme na temelju pomaka ili brzine promjene pomaka.