Tiltmetri

Za mjerenja nagiba građevina i dijelova građevina primjenjuju se jednoosni ili dvoosni senzori nagiba u jednom kučištu za zaštitu od vremenskih nepogoda.

Tilt metri se dijele na ugradbene i prijenosne tiltmetre.

Prijenosni tiltmetri se koriste za mjerenja u jednoj ili dvije ravine okomite na osnovnu plohu mjerenja.

Koriste se zajedno sa tilt meter pločama, koji su ugrađene u plohu koja se opaža, i prijenosnim tiltmetrom se očitavaju različiti nagibi ugradbenih ploča.