Tlačne čelije

Mjerenje naprezanja na kontaktu tla i primarnog podgradnog sklopa i mjerenje naprezanja u mlaznom betonu vrši se tlačnim ćelijama. Za mjerenje radijalnih naprezanja između tla i podgrade koriste se tlačne ćelije mjernog područja do 50 bara, a za mjerenje tangencijalnih naprezanja u podgradi od mlaznog betona koriste se tlačne ćelije mjernog područja do 200 bara.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

Zavarivi Strain metar WSM1

Inovativni mjerač naprezanja za čelične dijelove građevine

Strain metar

Posebno razvijen za određivanje naprezanja mlaznog betona u tunelogradnji

Hidraulične tlačne ćelije

Mjerni uređaj za mjerenje kontaktnih pritisaka i pritiska betona