Tlačne ćelije

Mjerenje naprezanja na kontaktu tla i primarnog podgradnog sklopa i mjerenje naprezanja u mlaznom betonu. Za mjerenje radijalnih naprezanja između tla i podgrade koriste se tlačne ćelije mjernog područja do 50 bara, a za mjerenje tangencijalnih naprezanja u podgradi od mlaznog betona koriste se tlačne ćelije mjernog područja do 200 bara.

Tlačnim ćelijama mjeri se komponenta pritiska, okomita na pravac pružanja tlačne ćelije. Ćelija, posebno izrađenog oblika, ispunjena je uljem ili komprimiranim zrakom. Mjerna jedinica, osim uređaja sa očitavanje tlaka, opskrbljena je tlačnom pumpom, kojom se pomoću dovodnih vodova, tlak dovodi do kompenzacijske jedinice s pomoću koje se registrira izjednačavanje tlaka ulja u ćeliji sa vanjskim tlakom.

Software

Kronos - Tunelski informacijski sustav

Djelotvoran alat za upravljanje podacima i vizualizaciju svih u tunelogradnji relevantnih podataka

Sustavi

Damos

Automatski sustav za prikupljanje podataka

Usluge

Geotehnička mjerenja - ugradnja, prikupljanje podataka i obrada

Ukupne usluge koje su u svezi sa geotehničkim instrumentarijem a mogu biti pružane u obliku kratkotrajnih ili dugotrajnih zadataka

Sustavi

Zavarivi Strain metar WSM1

Inovativni mjerač naprezanja za čelične dijelove građevine

Strain metar

Posebno razvijen za određivanje naprezanja mlaznog betona u tunelogradnji

Hidraulične tlačne ćelije

Mjerni uređaj za mjerenje kontaktnih pritisaka i pritiska betona