Geodetski radovi prilikom izgradnje tunela

Geodetska izmjera je osnova kvalitetnom i ekonomičnom iskopu podzemnih objekata. Osim same kontrole osi iskopa tunela u zadanim granicama tolerancije projekta, vrlo bitna stvar je i što točniji iskop profila tunelske cijevi, jer svako odstupanje od idealnog profila donosi dodatne troškove izvođaču radova na tunelu.

Točan i prezican snimak iskopa tunelske cijevi služi ne samo kao podatak za izvođenje kasnijih radova u tunelu, nego donosi i uštedu u vremenu i materijalu potrebnom za kasnije faze izgradnje tunela. Osim kontrole osi tunela i kontrole profila iskopa, više raznih iskolčenja objekata u tunelu i izvan njega čine geodetske radove prilikom izgradnje tunela. To uključuje, primjerice, iskolčenje portalnih građevina i pipe roofa (“metalni kišobran” koji se upotrebljava prilikom izgradnje tunela u lošijoj stijenskoj masi), niša, proširenja ili prolaza u tunelu. Izgradnja vertiklanih okna, tunelskih cijevi pod raznim nagibima, kako uzdužnim tako i poprečnim, zahtjeva opsežna geodetska znanja te spada u jedne od najtežih geodetskih zadaća.

Za ovo kompleksno područje, GEODATA PROJEKT d.o.o. ima potrebnu opremu, iskusne ljude sa višegodišnji radom u tunelima te dokazana programska rješenja.

Programska rješenja

Projektni informacijski sustav Kronos

Programsko rješenje za upravljanje i vizualizaciju svih podataka u tunelu

Sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Motorni laserski sustavi za brzo i točno iskolčenje osi tunela

Tauros navigacijski sustav

Poluautomatski sustav navođenja strojeva

Krios sustav

Sustav za automatsko iskolčenje i izmjeru profila

Usluge

Geodetska izmjera i iskolčenja prilikom izgradnje tunela

Izvršenje svih inženjerskih geodetskih usluga za izgradnju tunela

Geodetsko iskolčenje osi

Izvršenje svih geodetskih mjerenja za izgranju podzemnih građevina

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke tunela za geodetsku izmjeru tunela

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte