Izmjera i kontrola mreža

Za uspješnu realizaciju visoko preciznih geodetskih radova, od izuzetne je važnosti kvaliteta geodetske osnove u odnosu na koju se obavljaju ti radovi. Kako bi se ispunili zahtjevi točnosti i dopuštenih odstupanja zadanog projekta, potrebno je postavljanje što preciznijih i točnijih geodetskih mreža u tunelima, ali i iznad samih tunela.

GEODATA PROJEKT d.o.o. koristeći najmoderniju tehnologiju uspješno se nosi sa tim zahtjevima. Osim GPS mjerenja na površini, to uključuje i žiroskopska mjerenja ispod površine zemlje, koristeći Gyromat 2000.

Iskustvo i školovanje zaposlenika također znatno pridonosi točnom postavljanju kvalitetne geodetske osnove za izgradnju objekata svih veličina i namjena.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Projektni informacijski sustav Kronos

Programsko rješenje za upravljanje i vizualizaciju svih podataka u tunelu

Usluge

Žiroskopska mjerenja koristeći Gyromat 2000/3000

Određivanje azimuta za podzemna, nadzemna i industrijska geodetska mjerenja

Izmjera i kontrola mreža geodetske osnove

Kontrola i postavljanje geodetske osnove prije i za vrijeme izgradnje objekata

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke tunela za geodetsku izmjeru tunela

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte