Kronos

Kronos je softver dizajniran za prikupljanje, upravljanje i obradu različitih vrsta podataka za vrijeme izgradnje tunela. To mogu biti topografski podaci, podaci geometrije objekata, geološki i hidrogeološki podaci, podaci prikupljeni s radnih strojeva i podaci geodetske izmjere prikupljeni kroz različite faze projekta.

Kronos sustav obuhvaća podatke glavnog projekta kao:

 • podatke opažanja
 • geotehničke podatke
 • geološke podatke
 • praćenje objekata (zgrada, konstrukcija uz zonu slijeganja
 • alarmiranje
 • podaci tunelske bušilice (TBM)

Struktura Kronos sustava

Subjekti kao opažanje, geotehnika, geologija, konstrukcije, alarmiranje, TBM i izvještaji mogu biti prikazani kao 7 glavnih komponenti Kronos-a. Oni su ugrađeni u MSSQL server bazu podataka. Pristup tim podacima moguće je pomoću softvera razvijenog od tvrtke GEODATA tzv. “Kronos klijenta” ili preko web sučelja u Google web pregledniku.

Nekoliko modela može biti priključeno na Kronos sustav:

 • Modul Kronos TBM prikuplja podatke sa svih TBM strojeva koji rade (Herrenknecht machines). Prijenos podataka sa strojeva do servera omogućuje geodatin softver Hermes. Podaci (250 parametara) šalju se svakih 10 sekundi.
 • Modul Georobot omogućuje automatsko opažanje 3D točaka u tunelu i tlu. To obavlja geodatin softver Eupalinos koji upravlja totalnim stanicama. Pomoću softvera Eupalinos također se obavlja računanje izjednačenih opažanja te računa opažanja Hermes softvera koji šalje podatke Kronos serveru.
 • Modul Damos se koristi za povezivanje više različitih geotehničkih senzora i istrumenata prema Kronos serveru. Očitavanje podataka i prikupljanje obavlja se preko sabirnice sustava i logiranog softvera Damos. Softver Hermes opet prenosi podatke prema serveru. Damos modul može trenutno raditi s 19 različitih senzora i sustava različitih opskrbljivača kao npr. sustava za praćenje opažanja, Bassett konvergencija, stalnih inklinometara itd.

Druga opažanja kao opažanja geodeta mogu biti učitana ili izravno unijeta u bazu podataka korištenjem FTP ili softver Kronos klijenta.

Tipični zahtjevi za Kronos instalaciju

Sustav kao što je Kronos uglavnom se koristi za velike infrastrukturne projekte, gdje je to često navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tipični zahtjevi su:

 • Pomicanje zgrada i objekata koje se nalazi u zoni utjecaja projekta ili izvan nje, uključujući ukupno i diferencijalo pomicanje,trodimenzionalno pomicanje (3D), nagib i sl.
 • Pomaci površine terena (slijeganje, 3D pomaci)
 • Pomaci terena u zoni ispod površine terena okružujući objekte projekta (horizontalno i vertikalno)
 • Konvergencija i pomicanje privremenih i trajnih zidova iskopina, tunela i objekata
 • Promjene u tlu i u pritisku podzemnih voda
 • Deformacije tla i deformacije u strukturalnim elementima projekta ili u oblogama tunela
 • Horizontalne deformacije ispod razina temelja zgrade kod dubokih otvorenih iskopina (stanice, okna, otvorene jame i dr.)
 • Opterećenja i naprezanja sidara zbog privremenog zadržavanja radova
 • Nivo podzemnih voda
 • Dotok vode u iskopavanja i podzemne radove
 • Istjecanje vode u dovršene i betonirane objekte
 • Meteorološki podaci, kao što su temperatura, atmosferski tlak, vlažnost, vidljivost i atmosferske oborine tijekom mjerenja

Svi TBM podaci za vrijeme radova biti će zapisani u realnom vremenu.

Praktična primjena Kronosa

Kronos se trenutno koristi više od 1.5 godine na nekoliko projekata u Europi. Omogućava dobivanje puno povratnih informacija.

Na primjeru projekta metroa Solun (Grčka) pokazan je kapacitet Kronosa:

 • 2200 opažanih točaka (geotehnički senzori, 3D točke ili reperi) gdje ima:
  • 793425 očitanja 3D točaka
  • 86258 očitanja inklinometarom
  • 80045 očitanja opterećenja čelija
  • 53569 očitanja dinamometrom
  • 35472 očitanja ekstenzometarom
  • 34127 očitanja nivelmanske točke
  • 12420 očitanja piezometarom
  • 11053 očitanja razine podzemnih voda
 • oko 170 bušotina je dokumentirano u Kronosu
 • za otprilike 400 točaka, alarmi su uredno provjeravani
 • za 26 objekata provodi se geološka dokumentacija ili će se provoditi.
 • više od 100 objekata u zoni deformacija dokumentirano je u Kronosu
 • 2 tunelske mašine (TBM) logirane su u realnom vremenu (250 parametara svakih 10 sekundi)
 • Kronos sustav već sada sadrži više od 100 000 datoteka (uključuje protokole računanja automatiziranih sustava)
 • trenutno oko 70 tipova izvještaja na raspolaganju je za odgovarajuće analize podataka i dokumente
 • oko 30 korisnika svaki dan radi s Kronosom
 • zadnju 1.5 godinu nije došlo ni jednom do rušenja Kronos sustava, osim kad bi zbog nestanka struje došlo do automatiziranog gašenja sustava radi zaštite sustava

Tipični oblici izvještaja Kronos-a

Dijagram analize opažanja

Dijagram pomaka

Ispis