Mjerenje deformacija

Prilikom izgradnje tunela, ovisno o vrsti materijala, dolazi do manjih ili većih deformacija i pomaka stijenki tunela. Kako bi se moglo predvidjeti ponašanje materijala u kojoj se gradi tunel, u oblogu tunela, i tamo gdje je to moguće ( iznad, pored tunelske cijevi) se ugrađuju prizme. Nakon početnog mjerenja (tzv. nultog mjerenja) prate se pomaci i deformacije prizama u odnosu na početno (nulto) mjerenje.

Mjerenjem prizama dobivaju se deformacije točaka u smjeru sve 3 osi te se prati slijeganje materijala  tunela do njenog smirivanja. Betoniranje u tunelu se izvodi tek nakon smirivanja stijenki tunela, te je zbog toga praćenje deformacija jedna od krucijalnih stvari prilikom izgradnje tunela.

Manualno mjerenje deformacija koristeći totalne stanice i nivelire zadnjih godina zamijenjuje automatsko mjerenje deformacija pomoću georobota, uključujući  beskontaktno mjerenje deformacija na cestama iznad tunela te mjerenje deformacija pomoću GPS/GNSSS sustava. 

GEODATA PROJEKT d.o.o. raspolaže sa vlastitim softverskim rješenjem za praćenje deformacija – Eupalinos, hardverskim rješenjima – Georobotima, te sa dobro obučenim i iskusnim ekipama za praćenje deformacija.

Mjerenje slijeganja nivelirom

Glavna primjena je prilikom mjerenja deformacija , gdje mjerenja nivelirom su i dalje najpreciznija geodetska metoda mjerenja slijeganja, te je moguće detektirati i najmanje pomake.

Koristi se za svakodnevno mjerenje deformacija na objektima, cestama, branama, mostovima te svim drugim objektima, posebno objektima blizu iskopa podzemnih građevina.

Geodata projekt d.o.o. ima višegodišnje iskustvo prilikom mjerenja slijeganja nivelirom, ugradnje i mjerenja repera, te izmjere nivelmanskih mjerenja i mreza, računajući nivelmanska mjerenja u vlastitom programskom rješenju (Eupalinos).

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Georobot

Sustav za automatsko mjerenje deformacija pomoću totalnih stanica

GNSS mjerenje deformacija

Sustav za automatsko mjerenje deformacija pomoću GPS-a

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke tunela za geodetsku izmjeru tunela

Geodetske prizme

Geodetske mjerne prizme