Mjerenje slijeganja nivelirom

Glavna primjena je prilikom mjerenja deformacija , gdje mjerenja nivelirom su i dalje najpreciznija geodetska metoda mjerenja slijeganja, te je moguće detektirati i najmanje pomake.

Koristi se za svakodnevno mjerenje deformacija na objektima, cestama, branama, mostovima te svim drugim objektima, posebno objektima blizu iskopa podzemnih građevina.

Geodata projekt d.o.o. ima višegodišnje iskustvo prilikom mjerenja slijeganja nivelirom, ugradnje i mjerenja repera, te izmjere nivelmanskih mjerenja i mreza, računajući nivelmanska mjerenja u vlastitom programskom rješenju ( Eupalinos).

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja