Motorizirani laserski sustavi

Prilikom izgradnje tunela zadani profil tunelske cijevi treba biti napravljen što točnije kako bi izgradnja tunela bila ekonomski isplativa. Profili koji odstupaju od idealnog profila, prekoprofili te potprofili – profili koji ulaze unutar idealnog profila, su jako skupi jer zahtjevaju dodatne radove u obliku dodatnog troška betona za popunjavanje prekoprofila te za reprofilaciju potprofila.

Postavljanje motoriziranih laserskih sustava garantira optimalnu točnost profila sa jako visokom točnošću i pouzdanošću mjerenja. Motorizirani laserski sustav označava idealni profil tunela laserskim točkama na samom čelu tunela, lagan je za upotrebu te je prilagodljiv svim zahtjevima izvođača.

Kako se u instrument unosi os tunela prije pokretanja, motorizirani laserski sustavi iskolčavaju idealni profil i prilikom gradnje tunela u zavoju.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Sustavi

Talos III motorni laserski sustavi

Motorni laserski sustavi za brzo i točno iskolčenje osi tunela

Usluge

Geodetska izmjera i iskolčenja prilikom izgradnje tunela

Izvršenje svih inženjerskih geodetskih usluga za izgradnju tunela

Geodetsko iskolčenje osi

Izvršenje svih geodetskih mjerenja za izgradnju podzemnih građevina

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke tunela za geodetsku izmjeru tunela

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte