Državna cesta D203

Vrsta posla

izvođenja radova na sanaciji klizišta Brod na Kupi na državnoj cesti D203

Info

Investitor

CESTE – RIJEKA d.o.o.

Zemlja

Hrvatska

Godina

2014.