IKEA East Zagreb

Vrsta posla

Geodetska osnova za potrebe izvođenja IKEA ZAGREB EAST

Iskolčenje osi objekta IKEA ZAGREB EAST

Iskolčenje temeljnih stopa, iskolčenje osi svih zidova, nadstrešnica, iskolčenje navigacijsko tornja

Info

Površina

25 Ha

Zemlja

Hrvatska

Godina

2013.