Karlovačka cesta

Vrsta posla

Iskolčenje osi prometnice Karlovačka cesta

Info

Duljina

600 m

Zemlja

Hrvatska

Godina

2014.