ŠRC Jarun

Vrsta posla

Geodetski situacijski snimak ŠRC Jarun

Info

Površina

120 Ha

Zemlja

Hrvatska

Godina

2013.