Batimetrija

Batimetrija je grana hidrografije, a metoda se koristi za određivanje dubine raznih vodotoka i voda. Postoje različite metode i tehnike batimetrijske izmjere, a one ovise o složenosti projektnog zadatka. Geodata Projekt d.o.o. koristi batimetrijske metode za mjerenje dubina kanala, potoka, rijeka i jezera. Konačni cilj batimetrijske izmjere su nam poprečni i uzdužni profili kod vodotka te hidrografske karte odnosno 3D modeli dna za veća vodena područja kao što su jezera, luke.