Geodetska izmjera dronom

Bespilotne letjelice su danas neizostavna oprema u većini geodetskih tvrtki. Dronovi koji se koriste u izmjeri ovise o projektnom zadatku. Važno je da dron ima dobru kameru kako bi snimljeni podaci bili što kvalitetniji. Praktični su za izmjere velikih površina kao što su polja, rijeke, jezera, ceste pa čak i velikih kompleksa stambenih ili industrijskih zgrada. Također se koriste i za snimanje teško dostupnih stvari kao što su krovovi zgrada (pregled stanja nakon nedavnih potresa) ili za snimanje stanja antenskih stupova i dimnjaka toplane. Snimljeni podaci, odnosno oblak točaka, koristi se za izradu DOF-a, 3D modela terena i DMR (digitalni model reljefa).

DJI M300

Korištenje bespilotne letjelice u aerofotogrametrijske svrhe omogućuje snimanje velikog područja koristeći slike visoke razlučivosti, gdje se uz minimalan trošak mogu dobiti visokokvalitetni rezultati. Jedna od glavnih prednosti fotogrametrije s dronom je mogućnost izuzetno sigurnog pristupa inače nepristupačnim područjima, koja bi inače bila opasna za ljude i nemoguća za otkrivanje. Upotreba dronova drastično smanjuje ove probleme dok istovremeno omogućuje značajne uštede na radnoj snazi.

Digitalna ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka u određenom mjerilu, koja u potpunosti odgovara karti istog mjerila. Ortofoto karte omogućavaju kvalitetnije prostorno planiranje, praćenje izgradnje, cestogradnju, izradu GIS-a, itd.

Izrada 3D modela

Pomoću 3D modela dajemo realističan prikaz i konfiguraciju nekog terena. Za prikupljanje podataka za izradu 3D modela koristimo tehnologije kao što su laserski 3D skener, dronovi, DSLR/Mirrorless sustave kamera, ali i klasičnu geodetsku izmjeru uz pomoć GNSS uređaja i totalne stanice. Iz dobivenog oblaka točaka koristeći najmodernija programska rješenja izrađujemo 3D modele. 3D modeli mogu služiti kao BIM podloga inženjerima za projektiranje, a samim tim postiže se i veća kvaliteta projekta. Pomoću 3D modela vrlo je lako predočiti objekte poput mostova, stambenih i industrijskih zgrada, tunela, dovodnih kanala, brana.

  Usluge

  • Izrada Digitalne ortofoto karte
  • Izrada 3D oblaka točaka
  • Izrada 3D modela
  • Izrada Digitalnog modela reljefa
  • Izračun kubatura