Strain Gauges

Mjerenje naprezanja u različitim tipovima konstrukcija i elementima konstrukcija. Specijalni strain-gaugovi se koriste za praćenje promjene naprezanja u armaturi, betonu, stijeni, razuporama.

“Naprezanjem”  se smatra omjer promjene duljine u usporedbi s izvornom duljinom napona objekta.

Mjerenjem promjene električnog otpora senzora pričvršćenog na ispitivani element, uslijed istezanja ili sabijanja, senzori strain gauges-a mogu izmjeriti promjenu duljine uzrokovanu vanjskom silom i pretvoriti je u električni signal, koji se nakon toga može pretvoriti u digitalne vrijednosti, prikazati, snimiti i analizirati.