Izmjera i kontrola mreža

Uspostava kvalitetne geodetske osnove za realizaciju visoko preciznih geodetskih radova je od izuzetne važnosti. Kako bi se ispunili zahtjevi točnosti i dopuštenih odstupanja zadanog projekta, potrebno je postavljanje što preciznijih i točnijih geodetskih mreža u tunelima, ali i iznad samih tunela.  Osim GNSS mjerenja na površini radi uspostave fiksnih točaka geodetske osnove, poligonskog vlaka radi uspostave i kontrole mreže unutar tunela izvršavaju se i žiroskopska mjerenja ispod površine zemlje radi kontrole orijentacijskih pravaca između točaka osnovne mreže u tunelu.

GEODATA PROJEKT d.o.o. koristeći najmoderniju tehnologiju i visoku stručnost osoblja se uspješno nosi sa tim zahtjevima.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Projektni informacijski sustav Kronos

Programsko rješenje za upravljanje i vizualizaciju svih podataka u tunelu

Usluge

Žiroskopska mjerenja koristeći Gyromat 2000/3000

Određivanje azimuta za podzemna, nadzemna i industrijska geodetska mjerenja

Izmjera i kontrola mreža geodetske osnove

Kontrola i postavljanje geodetske osnove prije i za vrijeme izgradnje objekata

Hardverska rješenja

Geodetske konzole

Konzole ugrađene u stijenke tunela za geodetsku izmjeru tunela

Geodata prizme

Sustav mjernih prizmi i pomoćnog materijala pogodnog za ugradnju u objekte