Žiroskopska mjerenja

Žiroteodolit je geodetski mjerni instrument namijenjen, uglavnom, za mjerenja pod zemljom. Koristi se za kontrolu orijentacije točaka geodetske osnove u tunelu. Žiroteodolit se sastoji od teodolita i žiroskopa. Glavni dio žiroskopa je žiromotor koji, obješen u vertikalnoj osovini teodolita, služi za orijentaciju teodolita u odnosu prema Zemljinom sjeveru.

Pouzdanost određivanja smjera je oko ±1″. Jedan od najmodernijih automatskih žiroteodolita je Gyromat 5000, razvijen na DMT – Institut für Lagerstäte, Vermessung und Angewandte Geophysik, Bochum, koji koristi GEODATA PROJEKT d.o.o.

Pri razvijanju poligonskih vlakova u tunelu, preporuka je, da se nakon svake pete točke provjeri orijentacija pravaca uz pomoć žiroteodolita. U tunelu La Manche na svakoj petoj (u početku radova, a poslije čak na svakoj drugoj) provjeravana je orijentacija pravaca žiroteodolitom.

Programska rješenja

Programski paket Eupalinos

Modularno dizajnirano geodetsko programsko rješenje specijalno dizajnirano za tunelsku geodeziju i geotehnička mjerenja

Usluge

Žiroskopska mjerenja koristeći Gyromat 2000/3000

Određivanje azimuta za podzemna, nadzemna i industrijska geodetska mjerenja